Event

Come to see us!
Date : 24 / maj / 2019
Time : 20:00

Zagórski Kądziela Collaboration TOUR with Igor Zakus and Marek Kądziela

Jazz Kolo Festival – Kiev
Marek Kądziela Jazz Ensemble - Marek Kądziela Jazz Ensemble
1. Meanwhile // Marek Kądziela Jazz Ensemble
  1. 1. Meanwhile // Marek Kądziela Jazz Ensemble
  2. 2. Gedde // Marek Kądziela Jazz Ensemble