Event

Come to see us!
Date : 28 / maj / 2022

Odpoczno (koncert i warsztaty z zespołem)

20:00 Opoczno, MDK

Warsztaty 12:00-17:00

Koncert 20:00

Marek Kądziela Jazz Ensemble - Marek Kądziela Jazz Ensemble
1. Meanwhile // Marek Kądziela Jazz Ensemble
  1. 1. Meanwhile // Marek Kądziela Jazz Ensemble
  2. 2. Gedde // Marek Kądziela Jazz Ensemble