Event

Come to see us!
Date : 9 / lis / 2019
Time : 20:00
Address : Centrum Dialogu Im. Marka Edelmana Wojska Polskiego 83, 91-415 Łódź

Jidyszkajt

20:00 Łódź Centrum Dialogu Im. Marka Edelmana

koncert w 80. rocznicę spalenia łódzkich synagog

Dawid Gurfinkiel – śpiew
Marek Kądziela – gitara
Marcin Zabrocki – instrumenty klawiszowe
Piotr Gwadera – perkusja


Marek Kądziela Jazz Ensemble - Marek Kądziela Jazz Ensemble
1. Meanwhile // Marek Kądziela Jazz Ensemble
  1. 1. Meanwhile // Marek Kądziela Jazz Ensemble
  2. 2. Gedde // Marek Kądziela Jazz Ensemble