Sphere Trio

Polish Jazz Showcase
Date : 24 / lis / 2015
Time : 15:00
Marek Kądziela Jazz Ensemble - Marek Kądziela Jazz Ensemble
1. Meanwhile // Marek Kądziela Jazz Ensemble
  1. 1. Meanwhile // Marek Kądziela Jazz Ensemble
  2. 2. Gedde // Marek Kądziela Jazz Ensemble