Event

Come to see us!
Date : 22 / lis / 2018
Time : 20:00
Address : Belwederska 44 A, 00-594 Warszawa
Tel : +48 52 345 51 95

JAZĄBU

Mózg Festiwal klub DZIK , Warszawa, g. 20:00

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych „Mózg Festival” jest spotkaniem artystów tworzących i poruszających się we wszystkich rejonach muzyki współczesnej, sztuki performance, audio i wideo instalacji, w których muzyka odgrywa istotną rolę.

Do udziału w festiwalu zapraszani są artyści z całego świata, gdyż jednym z założeń festiwalu jest jego wielokulturowość oraz prezentacje sprzyjające poznawaniu i rozumieniu wieloaspektowości kultur.

Festiwal prezentuje najnowsze techniki wykonawcze oraz połączenia interdyscyplinarne w kontekście i poszanowaniu tradycji.

Do udziału w festiwalu zapraszane są wybitne indywidualności świata sztuki oraz młodzi artyści, których dotychczasowe działania noszą znamiona wyjątkowych. Wszystkie działania artystyczne traktowane są jako środek, który prowadzić ma do głębszego poznania otaczającej nas rzeczywistości i przemian zachodzących na świecie.

W latach 2016-2018 realizacji kolejnych edycji towarzyszą hasła zwracające uwagę na problemy pojawiające się we współczesnym świecie. Działania festiwalowe i wokółestiwalowe zwracją uwagę na taką problematykę jak: źródła konfliktów międzyludzkich, zagrożenie wojną, manipulowanie społeczeństwami, uciekanie w przestrzeń wirtualną, brakiem wzajemnego poszanowania i akceptowania inności, nierozumienia zasad współistnienia na naszej planecie.

W 2016 festiwal odbywał się pod hasłem „MAKE ART NOT WAR” (Rób sztukę a nie wojnę). Edycja 2017 roku to „COME DOWN TO EARTH” (Zejdźmy na Ziemię). Hasło obowiązujące w roku 2018 to „DUCHOWOŚĆ JEST POWSZECHNA” (Spirituality is everywhere).
źródło: http://festiwal.mozg.pl/


Odpoczno - Dryf
1. Dryf 2:15 // DRYF
  1. 1. Dryf 2:15 // DRYF
  2. 2. Do kina 3:40 // DRYF